Toelage van 225 euro voor gebruikers van stookolie en propaan in bulk
 
Om de stijging van de energiefacturen voor de gezinnen in te tomen, heeft de federale regering beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk, bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning, een toelage van 225 euro netto aan deze gezinnen toe te kennen.
 
Deze maatregel heeft als doel een financiële steun toe te kennen aan het grootst mogelijk aantal burgers om hen te helpen het hoofd te biedenaan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning.
 
Voor wie ?
 
Een toelage van 225 euro netto wordt éénmalig en forfaitair aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 een levering van een bedrijf heeft ontvangen, als tussenkomst voor de betaling van de levering van huisbrandolie of propaan in bulk, bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.
 
Hoe ?
 
!! Opgelet: voor de uitbetaling hiervan komt het Sociaal Verwarmingsfonds zelf niet tussen. De uitbetaling van de cheque zal gebeuren door de FOD Economie, die met het oog daarop een online aanvraagmodule ontwikkelt alsook een toelichtende nota bij de te volgen procedure. De Administratie zal eveneens belast worden met de controle van de online ingediende aanvragen. 
 
Deze toelage van 225 euro kan dus niet bekomen worden via VZW Sociaal Verwarmingsfonds. 
 
 
Wel is het zo dat deze premie cumuleerbaar is met de verwarmingstoelage waar u eventueel recht op heeft via VZW Sociaal Verwarmingsfonds.
 
 
De toelage van 225 euro zal worden toegekend op basis van een aanvraagformulier dat door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform).
 
Let op!: De online formulieren of de in te vullen afdrukbare versie hiervan zullen pas vanaf 7 juli 2022 beschikbaar zijn. 
 
 U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:
 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
 
Er zijn 2 soorten formulieren beschikbaar:
  • Formulier voor een individuele woning: invulformulier type A afdrukbaar
  • Formulier voor een woning in mede-eigendom, bijvoorbeeld een appartement: invulformulier type B afdrukbaar
 
 
Voor meer informatie, gelieve de volgende link te raadplegen:
 
 
 
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Economie.
 
Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9u tot 17u tot uw dienst via:
  • telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
  • E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 

 

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2022

 
 

 

 De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht in 2004. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Voor het indienen van uw dossier kan u gebruik maken van het aanvraagformulier.

 

 

W. Walgraeve
Algemeen Directeur 
V. Laurent
Adjunct Algemeen Directeur