!!! Covid-19 !!!

 

Instructies vanaf 02/11/2020

 

Hoe moeten de specifieke aanvragen van het sociaal stookoliefonds behandeld worden?

Wat de termijn van 60 dagen betreft, waarover de persoon beschikt om het OCMW zijn aanvraag te bezorgen, vanaf de leveringsdatum, kan de huidige periode beschouwd worden als overmacht. Bijgevolg kan iemand die zijn aanvraag heeft ingediend na 31 januari 2021, hoewel de einddatum zich tussen 2 november en 31 januari 2021 bevond, overmacht kunnen inroepen en geen aanspraak kunnen maken op de verwarmingstoelage, als aan de andere voorwaarden is voldaan. Richtlijnen ter zake zullen gegeven worden bij de exit van de lockdown.

 

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/vragenantwoorden-verband-met-de-toepassing-van-de-wettelijke-missies-van-de-ocmws

 

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht in 2004. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Voor het indienen van uw dossier kan u gebruik maken van het aanvraagformulier.

 

 

V. Laurent
Adjunct van de Algemeen Directeur
W. Kuylen
Algemeen Directeur