fbpx

VERHOGING VERWARMINGSTOELAGE VAN TOEPASSING MET TERUGWERKENDE KRACHT VANAF 1 JULI 2022

De eerder reeds aangekondigde verhoging van de verwarmingstoelage toegekend door de OCMW’s in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds is na goedkeuring door de Ministerraad en door de Raad van State nu ook getekend door de Koning.

 

Met dit Koninklijk Besluit worden de drempels voor betoelaging van gezinnen die verwarmen met stookolie of propaangas aangepast aan de huidige marktprijzen.

 

Onder de voorgaande regeling kon de toelage per liter schommelen tussen 14 cent per liter (voor aankopen aan een prijs van 0.97 € of minder) tot maximaal 20 cent per liter (voor aankopen vanaf een prijs van 1.095 € per liter.  Het nieuwe KB volgt de realiteit van de markt met stijgende energieprijzen en laat de toelage schommelen van 14 cent per liter (voor aankopen aan een prijs van 0.97 € of minder) tot maximaal 36 cent per liter (voor aankopen aan een prijs vanaf een prijs van 1.495 €/liter.

Voor de volledige tabel van toelagen per schijf van aankoopprijzen verwijzen we jou naar onze pagina’s op de website-pagina   'hoeveel bedraagt de toelage'

 

Daarnaast wordt de maximumhoeveelheid waarvoor een toelage kan worden toegekend verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter per jaar.  Voor een gemiddeld gezin wordt de hoeveelheid die nodig is om zich te verwarmen geschat op 2000 à 2500 liter per jaar.

 

Ook de forfaitaire toelage wordt van 210 euro naar 456 euro aangepast aan de huidige mazoutprijs voor dit jaar. Daarna zal deze elk jaar in functie van de evolutie van de mazoutprijs worden aangepast.

 

Deze nieuwe tarieven zullen toegepast worden voor alle aanvragen met betrekking tot leveringen vanaf 1 juli 2022. Voor aanvragen met betrekking tot leveringen van voor deze datum blijven de oude tarieven en volumegrenzen van toepassing.