fbpx

Jouw stookolietank laten vullen vertegenwoordigt al snel een belangrijk bedrag voor een gezin, zeker aan de huidige energieprijzen.

Weet dat je de financiële druk hiervan kan verlichten door gespreid te betalen.

De overheid heeft met de sector afspraken gemaakt om jou wanneer je dit wenst de mogelijkheid te geven om jouw factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk ook in schijven te betalen.

Het voordeel van dit systeem is dat een grote levering kan plaatsvinden, zonder dat je in één keer een grote som geld moet betalen.

Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met je leverancier en informeer naar de verschillende oplossingen.

 

Voorwaarden gespreide betalingen (volgens KB 28/12/2008)

Om gespreid te kunnen betalen dien je met je leverancier een schriftelijke overeenkomst af te sluiten (dit hoeft niet voor een gewone stookolieaankoop).

Deze overeenkomst moet aan een aantal vormvoorwaarden beantwoorden, zoals een maximumduur van 24 maanden die echter wel verlengd kan worden, plaats van verbruik, het verwachte jaarverbruik (de opgave van een verwacht jaarverbruik houdt geen enkele aankoopverplichting in), de geldende prijs op het moment van het afsluiten van het contract, het te betalen maandbedrag en de wijze en data voor betaling hiervan, de looptijd, de opzegmogelijkheden, enz. 

Je eerste levering moet daarbij minimum 1000 liter bedragen maar het mag ook meer natuurlijk. Maximaal mag de levering niet hoger zijn dan je ingeschatte jaarverbruik. 

Bij de eerste levering dient er minstens 50% van deze levering betaald te worden. Vervolgens betaal je maandelijks een vast bedrag dat overeenkomt met 1/12de van uw geschat jaarlijks verbruik.

Jaarlijks volgt er dan een afrekening tussen het geschat jaarlijks verbruik en het werkelijke jaarlijkse verbruik. Dit saldo wordt dan in samenspraak met jouw leverancier verrekend in het daaropvolgende jaar.

Voor meer informatie verwijzen we jou graag door naar de website van Informazout waar ook enkele voorbeelden worden uitgelegd en waar je ook een persoonlijke simulatie kan maken.

Bekijk ook de informatiepagina van de FOD Economie over dit systeem voor gespreid betalen van de stookoliefactuur. Op deze pagina vind je ook de lijsten terug van leveranciers die zich hiervoor geregistreerd hebben en dit systeem kunnen aanbieden.