fbpx

ONDERSCHEID MAKEN VOOR LEVERINGEN VOOR 1 JULI 2022 EN LEVERINGEN VANAF 1 JULI 2022

Op 6 augustus 2022 werd het Koninklijk Besluit getekend waarmee de toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds werden aangepast aan de huidige energieprijzen.Zie hiervoor ons nieuwsbericht 'Verhoging verwarmingstoelage van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022'.

Dit Koninklijk Besluit verhoogt het maximaal volume dat kan betoelaagd worden. Ook kan de toelage vanaf dan schommelen tussen 14 cent en 36 cent per liter(voordien tussen 14 cent en 20 cent per liter).

Hierdoor moeten we een onderscheid maken tussen leveringen vanaf 1 juli 2022 en leveringen tot en met 30 juni 2022.

 

VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN VANAF 1 JULI 2022

 

GEBRUIK JE HUISBRANDOLIE OF PROPAANGAS AANGEKOCHT IN BULK VOOR HET VULLEN VAN EEN BRANDSTOFTANK

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 2000 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 720 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de toelage als volgt bepaald:

  

Prijs per liter vermeld op factuurBedrag van de toelage per liter

Maximumbedrag van de toelage

(indien maximaal 2000 liter aangekocht)

 <  0.97 €  14 cent  280 €
≥ 0,97 € en < € 0,995 € 15 cent  300 €
≥  0,995 € en < € 1,02 € 16 cent  320 €
≥ 1,02 € en < 1,045 € 17 cent 340 €
≥ 1,045 € en < 1,07 € 18 cent 360 € 
≥ 1,07 € en < 1,095 € 19 cent 380 €
≥ 1,095 € en < 1,12 € 20 cent 400 €
≥ 1,12 € en < 1,145 € 21 cent 420 €
≥ 1,145 € en < 1,17 € 22 cent 440 €
≥ 1,17 € en < 1,195 € 23 cent 460 €
≥ 1,195 € en < 1,22 € 24 cent 480 €
≥ 1,22 € en < 1,245 € 25 cent 500 €
≥ 1,245 € en < 1,27 € 26 cent 520 €
≥ 1,27 € en < 1,295 € 27 cent 540 €
≥ 1,295 € en < 1,32 € 28 cent 560 €
≥ 1,32 € en < 1,345 € 29 cent 580 €
≥ 1,345 € en < 1,37 € 30 cent 600 €
≥ 1,37 € en < 1,395 € 31 cent 620 €
≥ 1,395 € en < 1,42 € 32 cent 640 €
≥ 1,42 € en< 1,445 € 33 cent 660 €
≥ 1,445 € en < 1,47 € 34 cent 680 €
≥ 1,47 € en < 1,495 € 35 cent 700 €
> 1,495 € 36 cent 720 €

  

Voorbeeld: indien de prijs per liter op jouw factuur 1,2355 €/liter is (BTW inbegrepen) zal de toelage 25 cent/liter bedragen (voor aankoopprijzen tussen 1,22 en 1,245 €/liter -BTW ingebrepen)

 

GEBRUIK JE HUISBRANDOLIE OF LAMPPETROLEUM AANGEKOCHT AAN DE POMP IN KLEINE HOEVEELHEDEN

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van toepassing voor vanaf 1 juli 2022  tot 31 december 2022  van 456 €. Daarna zal deze forfaitaire toelage elk jaar aangepast worden in functie van de evolutie van de mazoutprijzen.


Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

 

VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN TOT EN MET 30 JUNI 2022

 

GEBRUIK JE HUISBRANDOLIE OF PROPAANGAS AANGEKOCHT IN BULK VOOR HET VULLEN VAN EEN BRANDSTOFTANK,


Per huishouden
en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €.

De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 210 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de toelage als volgt bepaald:

 

Prijs per liter vermeld op factuurBedrag van de toelage per literMaximumbedrag van de toelage per prijscategorie

<  €0,97 

14 cent

€210

≥ € 0,97  en < € 0,995

15 cent

€225

≥ € 0,995 en < € 1,02

16 cent

€240

≥ € 1,02 en < € 1,045

17 cent

€255

≥ € 1,045 en < € 1,07

18 cent

€270

≥ € 1,07 en < € 1,095

19 cent

€285

≥ € 1,095

20 cent

€300

 

GEBRUIK JE HUISBRANDOLIE OF LAMPPETROLEUM AANGEKOCHT AAN DE POMP IN KLEINE HOEVEELHEDEN?

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 €.
Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Algemeen

De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

De toelage wordt betaald aan de aanvrager.
Als u behoort tot categorie 3 (zie de rubriek Wie heeft er recht op?) wordt de toelage rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier indien deze nog niet betaald is geweest.