fbpx

NIEUWS: MINISTERRAAD KEURT ONTWERP KB GOED TOT VERHOGING VAN DE VERWARMINGSTOELAGE

Opgelet!: De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de verhoging van de verwarmingstoelage uitgekeerd door het Sociaal Verwarmingsfonds. Deze wijziging zal toegepast worden op alle brandstoffen die in aanmerking komen voor een toelage. Het ontwerp werd ondertussen ook goedgekeurd door de Raad van State, en moet nu nog getekend worden door de Koning.

Zolang dit Koninklijk besluit niet in voege is getreden blijven wij de huidige tarieven toepassen.

De nieuwe tarieven zullen met terugwerkende kracht worden ingevoerd voor leveringen vanaf 1 juli 2022.  

Wacht dus niet met het indienen van een aanvraag gezien één van de voorwaarden voor het bekomen van de toelage is dat u binnen de 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof uw aanvraag moet indienen bij het OCMW van uw gemeente.

Meer info....

VOORWAARDEN HUIDIG KB

Gebruik je huisbrandolie of propaangas aangekocht in bulk voor het vullen van een brandstoftank?


Per huishouden
en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €.

De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 210 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald:

 

Prijs per liter vermeld op factuurBedrag van de toelage per literMaximumbedrag van de toelage per prijscategorie

< € 0,97

14 cent

€210

≥ € 0,97 en < € 0,995

15 cent

€225

≥ € 0,995 en < € 1,02

16 cent

€240

≥ € 1,02 en < € 1,045

17 cent

€255

≥ € 1,045 en < € 1,07

18 cent

€270

≥ € 1,07 en < € 1,095

19 cent

€285

≥ € 1,095

20 cent

€300

 

Gebruik je huisbrandolie of lamppetroleum aangekocht aan de pomp in kleine hoeveelheden?

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.
Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Algemeen

De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

De toelage wordt betaald aan de aanvrager.
Als u behoort tot categorie 3 (zie de rubriek Wie heeft er recht op?) wordt de toelage rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier indien deze nog niet betaald is geweest.