fbpx

MINISTERRAAD BESLUIT TOT VERHOGING VAN DE VERWARMINGSTOELAGE VAN HET SOCIAAL VERWARMINGSFONDS

De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de verhoging van de verwarmingstoelage toegekend door de OCMW's in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds. Deze wijziging zal toegepast worden op alle brandstoffen die in aanmerking komen voor een toelage.

 

Sinds het begin van dit jaar blijft de mazoutprijs stijgen, met name door de oorlog in Oekraïne, waardoor het voor onze doelgroepen zeer moeilijk wordt om de stookolie aan te kopen die zij nodig hebben om zich te verwarmen. 

 

Het maximumbedrag van de toelage bedraagt vandaag 20 cent per liter vanaf een prijs van 1,095 Euro per liter. De actuele prijs van de stookolie ligt echter ver boven deze prijs. Daarom moet deze drempel worden aangepast zodat het bedrag van deze toelage evenredig is met de huidige prijs van de stookolie. Om de fluctuatie van de stookolieprijs te volgen worden ook het aantal prijsschijven verhoogd en kan het maximumbedrag van de toelage stijgen van 20 cent naar 36 cent per liter.

 

Daarnaast wordt de maximumhoeveelheid waarvoor een toelage kan worden toegekend verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter per jaar.  Voor een gemiddeld gezin wordt de hoeveelheid die nodig is om zich te verwarmen geschat op 2000 à 2500 liter per jaar. 

Ook de forfaitaire toelage wordt van 210 euro naar 456 euro aangepast aan de huidige mazoutprijs voor dit jaar. Daarna zal deze elk jaar in functie van de evolutie van de mazoutprijs worden aangepast. 

 

Het Koninklijk Besluit werd ondertussen ook goedgekeurd door de Raad van State en moet nu nog ondertekend worden door de Koning. 

 

De nieuwe tarieven zullen met terugwerkende kracht worden ingevoerd voor leveringen vanaf 1 juli 2022.

Van zodra dit Koninklijk Besluit in voege treedt zullen wij onze betoelaging aanpassen. 

Laatste update: 25 juli 2022