fbpx

Toelage van 225 euro voor gebruikers van stookolie en propaangas in bulk

Om de stijging van de energiefacturen voor de gezinnen in te tomen, heeft de federale regering beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaangas in bulk, bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning, een stookoliecheque van 225 euro netto aan deze gezinnen toe te kennen.

Deze maatregel heeft als doel een financiële steun toe te kennen aan het grootst mogelijk aantal burgers om hen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning.

 

Voor wie ?
 
Een toelage van 225 euro netto wordt éénmalig en forfaitair aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 een levering van een bedrijf heeft ontvangen, als tussenkomst voor de betaling van de levering van huisbrandolie of propaangas in bulk, bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.

 

Hoe ?

!! Opgelet: voor de uitbetaling hiervan komt het Sociaal Verwarmingsfonds zelf niet tussen. De uitbetaling van de cheque zal gebeuren door de FOD Economie, die met het oog daarop een online aanvraagmodule ontwikkelt alsook een toelichtende nota bij de te volgen procedure. De Administratie zal eveneens belast worden met de controle van de online ingediende aanvragen.

 

Deze toelage van 225 euro kan dus niet bekomen worden via VZW Sociaal Verwarmingsfonds. 

 

Wel is het zo dat deze premie cumuleerbaar is met de verwarmingstoelage waar u eventueel recht op heeft via VZW Sociaal Verwarmingsfonds.

De toelage van 225 euro zal worden toegekend op basis van een aanvraagformulier dat door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform).

 

Let op!: De online formulieren of de afdrukbare versie hiervan is nu beschikbaar.

U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Er zijn 2 soorten formulieren beschikbaar:

 

Voor meer informatie, gelieve de volgende link te raadplegen:
Link naar FOD Economie premie 225 euro

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Economie.

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9u tot 17u tot uw dienst via:

  • telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
  • email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.