fbpx

Wij verwarmen met aardgas, kom ik ook in aanmerking voor een toelage van dit Fonds?

Neen, dit Fonds komt niet tussen bij de kosten van verwarming op aardgas, maar u kan eveneens terecht bij het OCMW dat onder bepaalde voorwaarden wel tussenkomt bij uw aardgasfactuur.

 

Hoe kan de solidariteitsbijdrage een vast bedrag zijn, terwijl de brandstofprijzen zelf voortdurend veranderen?

Het Sociaal Verwarmingsfonds treedt op basis van een referentieprijs op. Deze wordt jaarlijks berekend op basis van de gemiddelde prijs van de laatste vijf jaar. Deze maatregel heeft tot doel de werking van het Fonds aan te passen aan de realiteit van de petroleummarkt, meer bepaald voor het geval de prijzen de volgende jaren voortdurend zouden stijgen.

 

Wie controleert het Sociaal Verwarmingsfonds?

De overheid controleert via haar aanwezigheid in de raad van bestuur en via de toekenning/intrekking van de erkenning van de vzw die, samen met de OCMW’s, belast is voor de financiering en uitvoering van de regeringsmaatregel.

 

Waarom is het Sociaal Verwarmingsfonds een vzw en niet een overheids-organisatie?

Het gaat om een niet-winstgevende activiteit; via haar aanwezigheid in de Raad van Bestuur is de overheid betrokken bij de werking van het Fonds.
Het Sociaal Verwarmingsfonds is een samenwerking tussen de privé sector en de publieke sector.

 

Wie garandeert dat het toekennen van financiële steun eerlijk gebeurt?

De OCMW’s waarborgen de eerlijke toekenning van financiële steun, rekening houdend met de desbetreffende regelgeving.

 

Moet ik melden aan de brandstofleverancier dat ik een beroep doe op het Verwarmingsfonds?

Neen.